ПРАИСТОРИЧЕСКО ТРАКИЙСКО СВЕTИЛИЩЕ </br>
         ЛАНДШАФТЕН ПАРК “ГРАДИЩЕ” <br/>село ДОЛНО ДРЯНОВО <br/>Община Гърмен HISTORIC LANDSCAPE PARK  “GRADISHTE” <br/>
         </br>Dolno Dryanovo villige </br> Municipality of GARMЕN

НОВИНИ

Пресконференция 13.07.2011

Пред медиите, кметове и жители на Гърмен в новоизградения туристически център в с. Огняново бе представен съвместният проект между община Гърмен и Тасос (Гърция) ...
»повече по темата

ПРАИСТОРИЧЕСКО ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ

Намира се в местността „Градището” до с. Долно Дряново. Новооткритото халколитно селище (V хилядолетие пр. н.е.) и светилище от късната желязна епоха (VI-II в. пр.н.е.) е уникална симбиоза на рядък природен феномен с тракийски култов център. Древните траки превръщат този природен феномен в свое светилище, като изсичат в скалите различни кръгове svenska casino, големи човешки стъпки и трон с култови цели.
» научи повече


РЕГИОН ТАСОС - ГЪРМЕНexpand map

Greece-Bulgaria 2007-2013

 „Увеличаване атрактивността на трансграничния регион Тасос – Гърмен чрез надграждане на местните природни дадености”

Проектът има за цел да облагороди природните ресурси на района и да популяризира кулурно – историческото наследство намиращо се на територията на общините Гърмен и Тасос.

Проектът се финансира по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013" и е на обща стойност 1 851 008 евро. Европейският фонд поема 85% от финансирането, останалите 15% са осигурени посредством национално съфинансиране съответно от Гърция и България.


Back to Top